Vítejte v systému DROZD!

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí:
  1. Informace o cestovateli
  2. Údaje o pobytu v zahraničí
  3.  Informace o spolucestujících
  4.  Kontaktní osoba v ČR
Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.

Poskytnuté osobní údaje Ministerstvo zahraničních věcí ČR uchovává a využívá jen ke shora uvedeným účelům a po uplynutí 30 dnů od data odjezdu občana ze zahraničí uvedeného v jeho registraci jsou z databáze automaticky vymazány.

Přejete-li si zaregistrovat svoji cestu do zahraničí, přečtěte si pozorně následující prohlášení a v případě souhlasu s jeho obsahem stiskněte tlačítko: „Vytvořit novou registraci“.

Pokud cestujete do zahraničí s cestovní kanceláří, doporučujeme prověřit, zda vedoucí zájezdu též provedl registraci, aby nedocházelo k duplicitním záznamům.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašuji, že vyplněním a odesláním formuláře ve webové aplikaci „Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí“ vyjadřuji v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,  o zpracování osobních údajů, a také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) souhlas s tím, aby Ministerstvo zahraničních věcí ČR zpracovávalo a uchovávalo poskytnuté osobní údaje. Pokud poskytnuté údaje sám neodstraním, beru na vědomí, že příslušný záznam bude z databáze vymazán po uplynutí 30 dnů od data odjezdu ze zahraničí uvedeného v mé registraci.

Své dotazy a připomínky k fungování aplikace DROZD můžete elektronicky zasílat na adresu drozd@mzv.cz.
Dotazy, které se netýkají technické podpory aplikace DROZD, směřujte na Konzulární odbor MZV ČR (ko@mzv.cz).

Chcete-li vytvořit novou registraci v systému Drozd, pokračujte zde:
Vytvořit novou registraci
Máte-li již vytvořenu registraci v systému Drozd a chcete ji upravit či zrušit, pokračujte zde:
Zobrazit nebo změnit existující

info Pilotní provoz aplikace DROZD pro mobilní telefony byl dne 28.9.2019 ukončen. Aplikace pro mobilní telefony nebude dále aktualizována.

MZV ČR nyní pilotní provoz vyhodnotí. Informace ohledně modernizace systému DROZD budou zveřejňovány na této stránce.