Vítejte v systému DROZD!
Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí:
 
  1. Informace o cestovateli
  2. Údaje o pobytu v zahraničí
  3.  Informace o spolucestujících
  4.  Kontaktní osoba v ČR
 
Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.

Poskytnuté osobní údaje Ministerstvo zahraničních věcí ČR uchovává a využívá jen ke shora uvedeným účelům a po uplynutí 30 dnů od data odjezdu občana ze zahraničí uvedeného v jeho registraci jsou z databáze automaticky vymazány.

Přejete-li si zaregistrovat svoji cestu do zahraničí, přečtěte si pozorně následující prohlášení a v případě souhlasu s jeho obsahem stiskněte tlačítko: „Vytvořit novou registraci“.

Pokud cestujete do zahraničí s cestovní kanceláří, doporučujeme prověřit, zda vedoucí zájezdu též provedl registraci, aby nedocházelo k duplicitním záznamům.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašuji, že vyplněním a odesláním formuláře ve webové aplikaci „Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí“ vyjadřuji v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,  o zpracování osobních údajů, a také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) souhlas s tím, aby Ministerstvo zahraničních věcí ČR zpracovávalo a uchovávalo poskytnuté osobní údaje. Pokud poskytnuté údaje sám neodstraním, beru na vědomí, že příslušný záznam bude z databáze vymazán po uplynutí 30 dnů od data odjezdu ze zahraničí uvedeného v mé registraci.

Své dotazy a připomínky k aplikaci DROZD můžete elektronicky zasílat na adresu drozd@mzv.cz.


Chcete-li vytvořit novou registraci v systému Drozd, pokračujte zde:
Vytvořit novou registraci
Máte-li již vytvořenu registraci v systému Drozd a chcete ji upravit či zrušit, pokračujte zde:
Zobrazit nebo změnit existující
Mobilní verze DROZDu:
Nyní na Google Play