Vítejte v systému DROZD!
Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí:
 
1.      Informace o cestovateli
2.      Informace o spolucestujících rodinných příslušnících
3.      Údaje o pobytu v zahraničí
4.      Kontaktní osoba v ČR
 
Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.
Poskytnuté osobní údaje Ministerstvo zahraničních věcí ČR uchovává a využívá jen ke shora uvedeným účelům a po plánovaném ukončení cesty do zahraničí jsou z databáze automaticky vymazány.

Přejete-li si zaregistrovat svoji cestu do zahraničí, přečtěte si pozorně následující prohlášení a v případě souhlasu s jeho obsahem stiskněte tlačítko: „Vytvoření nové registrace“.

Pokud cestujete do zahraničí s cestovní kanceláří, doporučujeme prověřit, zda vedoucí zájezdu též provedl registraci, aby nedocházelo k duplicitním záznamům.

 
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Prohlašuji, že vyplněním a odesláním formuláře ve webové aplikaci „Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí“ vyjadřuji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas s tím, aby Ministerstvo zahraničních věcí ČR zpracovávalo a uchovávalo poskytnuté osobní údaje. Pokud poskytnuté údaje sám neodstraním, beru na vědomí, že příslušný záznam bude z databáze vymazán po uplynutí čtyř týdnů od předpokládaného data návratu ze zahraničí.


Nový registrační formulář

Chcete-li vytvořit novou registraci, klikněte na "Vytvoření nové registrace":Existující registrační formulář

Máte-li vytvořenou registraci, kterou chcete změnit či vytisknout, použijte tlačítko "Správa existující registrace". Budete se muset nejprve přihlásit svým uživatelským jménem a heslem: